Araç Kiralama Sözleşmesi

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

NE-HİR TURİZM SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT TEMİZLİK VE YEMEK HİZMETLERİ TEKSTİL GIDA SANAYİ  ARICILIK VE SERACILIK TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ İletişim Bilgileri: 0542 462 0 462 web: ww.nehirotokiralama.com

Çimenli Mah. Çimenli Batı Cad. No:7/B Ortahisar/TRABZON

 

.

.

1. Bir yanda kiralayan sıfatıyla Çimenli Mah. Çimenli Batı Cad. No:7/B Ortahisar/TRABZON adresinde mukim NE-HİR TURİZM SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT TEMİZLİK VE YEMEK HİZMETLERİ TEKSTİL GIDA SANAYİ  ARICILIK VE SERACILIK TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ Bundan böyle kısaca kiralayan olarak anılacaktır ile diğer yanda kiracı sıfatıyla sözleşmede kimlik bilgileri bulunan kişi bundan böyle kısaca kiracı olarak anılacaktır. İş bu uzun veya kısa süreli motorlu kara nakil kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Kiracının Ticaret ünvanı veya belirtilen adreslerinde değişiklik yapılması halinde iş bu sözleşme yeni unvan ve iletişim bilgileri adresleri ile belirlenen şartlar aynen geçerli olmak üzere devam ettiğini bildiğini kabül, beyan ve taahhüt eder.

2-Kiracı sözleşme şartları doğrultusunda davranmayı ve sözleşme hükümlerine uymayı en baştan kabul eder.

3-Kiracı, yürürlükteki kanunlara ve karayolları yönetmeliklerine uymak zorundadır.Kiralanacak motorlu kara nakil araçlarının tüm otopark köprü ogs hgs her türlü akaryakıt  ve otoyol geciş giderleri ile trafik para cezaları araç bağlanması çekilmesi ilgili kaza vb. faiz ve fer’leri kiracıya aittir, kiracı sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi kiracı mevcut cezayı ödemeyi kabul eder.Kiracı kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Aksi halde kiracı iş bu tutarları ödeme tarihinden itibaren başlayacak aylık % 20 oranında faizle birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4. Kiralama en az 1 gün (24 saat) ‘tir.  1 saati geçmesi halinde günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, sadece 30 dakikaya kadar opsiyon uygulanır.

5-Kiracı aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Kiracı araçta hiçbir değişiklik yapmamayı araçla yolcu ve /veya eşya taşımacılığı vb usulsüzlük içeren taşıma yapmamayı başka arçların çekilmesinde kullanmamayı ve araca römork bağlamamayı kabul ve taahhüt eder. Kiracı yasalara uygun olmayan ve/veya resmi kurum/kuruluşlardan izin alınmayan hiçbir yazı logo vs materyali araçlara yapıştırmak, takmak, asmak vs surette kullanamaz. Aksi takdirde kiracı ortaya çıkan ceza ve her türlü masraflardan sorumludur. Kiracı araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara zamanında uymayı aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi gerekli bakım ve  servis hizmetlerini aksatmadan yaptırmayı ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Aracın veya yedek aracın kullanımı sırasında oluşacak hasarlar ile 3’ncü kişilere verilecek zararlardan doğacak her türlü maddi ve manevi tazminat ve giderlerden kiracı sorumludur.

 

6-Kiracının kusuru olsun ya da olmasın herhangi bir nedenle yetkili makamlarca alıkonulması halinde aracın geri alınması için yapılacak hertürlü harcamalar ve yüzde 15 hizmet bedeli ile birlikte kiracı tarafından ödeneceğini ayrıca meydana gelen hukuki ve cezai tüm sorumluluklarının kiracıya ait olduğunu bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Kiracı aracı kararlaştırılan günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için Kiralayan ’a başvuracak ve onayını alacaktır, Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, Kiracının aracı hukuka aykırı olarak yed dinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.Kiracının kiralayana geçmiş kira borcu ve başka borçlarının bulunması veya herhangi bir sorun halinde kiralayan kiraladığı araçlara hiçbir ihbara ve ihtara veya karara gerek olmaksızın bulunduğu yerde el koyma aracı iade isteme hakkına sahiptir. El konulan iade alınan araçların içerisinde bırakılan eşyalardan kiralayan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kiracı  kiralayanın’ın el koyma hakkına şimdiden gayrikabili rücü olarak muvafakat eder ve kiralayan’dan bu nedenle hiçbir hak talabinde bulunmayacağını tüm dava şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kiralayan’ın araçlara el koyması durumunda da ilgili araçların kira bedelleri işlemeye devam eder.

8.Kiracının ödeme yapmadığı veya kendisine 12 saat içinde ulaşılamadığı hallerde kiralayan savcılığa aracın çalındığı hususta suç duyurusunda bulunacaktır, kiracı bu anlamda sözleşme gereği aracı alıkoyan durumunda olduğunu kabul ve beyan eder.

 

9. Kiralanan araçta hasar veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur. Garanti kapsamı dışında veya  kullanıcı hatası durumlarında yetkili servisin belirlediği yedek parça ve işçilik fatura ödemesi  kiracı tarafından ödenecektir. Kiralayanın yaptırması durumunda parça ve işçilik bedelleri fatura karşığı kiracı tarafından ödenecektir. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, kiralayan ofislerinden ya da kiralayan Yol Yardım    05424620462 nolu hattan destek alınmaması halinde çekici maliyeti kiracı tarafından ödenecektir.Kiracı kiraladığı aracı Trabzon harici kaza yaptığı takdirde, araç gitmiyor ise hangi ilde olursa olsun aracı Trabzon yetkili servise çektirip çekici ücretini ödemekle yükümlüdür.

 

10.Aracın kiracı tarafından teslim edilmesi veya kiralayan tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar kiracının sözleşmeden doğan tüm yükümlülük ve sorumlulukları aynen devam edeceğini kiralayan’ın ise tüm yükümlülük ve sorumluktan kurtulacağını kiracı kabul ve taahhüt eder.Araç içerisinde bulunan eşya ve malzemenin sorumluluğu kiracıya aittir

11. Kiracı, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı lokasyonda, havalimanında veya ofiste başlangıçta belirtilen günde, saatte veya  kiralayanın isteği üzerine daha erken bir tarihte kiracı iade ve teslim edecektir.

a:Bir günlük araç kiralamalarında 200km, iki günlük kiralamalarda 400km, üç günlük araç kiralamalarında 600km limiti vardır. Üç  günden uzun süreli kiralama halinde ise aracın günlük 100km lik kullanım limiti belirlenmiştir.Km aşım halinde ise her km için 3,50TL+KDV fiyat farkı uygulanacak olup, aylık kiralama yapılması halinde bu limit 3000km olarak belirlenmiştir.Yıllık kiralamalarda yıllık kiralama sözleşmesinde ki belirtilen kmler geçerlidir.

b:Kiracı aracı sözleşme bitiminde kiralayana teslim etmekle yükümlü olup,sözleşmenin uzatılması talepleri kiralayanın yazılı onayına tabidir.Buna rağmen sözleşme bitiminde aracın kiracı tarafından teslim edilmemesi halinde işbu sözleşme hükümleri teslim tarihine kadar geçerli olup,teslim gününe kadar kiracının tüm yükümlülük sorumluluğu devam eder.Kiracı telsim esnasında,kiralayanın onayı olmaksızın sözleşme dışı kullanımdan kaynaklanan süre boyunca doğan kira bedellerini ve tüm sorumluluklarını %10 gecikme faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c:Kiracı kiralayan’ın yazılı onayını almadan iş bu sözleşme hükümlerini bir başkasına devir ve temlik edemez ödünç kullandıramaz bunları yapma eylemine giremez, kendisine teslim edilen araçları hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz.

d: Kiracı, aracın mekanik ve kaporta açısından ( kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında ) eksiksiz sağlam ve iyi durumda teslim aldığını beyan ve kabul edip, araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte kiracı ödemeyi kabul ve taahhüt eder, Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi sebepli oluşan zararları, uyarı ışığının yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulmasından sonra aracın kullanılmaya devam edilmesi, kira süresinde ortaya çıkan bakım ihtiyacına rağmen bakımının bildirilmemesi ile oluşan zararlar gibi.

e: Aracı, kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur.

f: Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir. Kiralanan araçlarda   araç değişimi ve araç dönüşünde aracın kararlaştırılan yakıt miktarından fazla yakıt ile iade edilmesi durumunda kiralayandan herhangi bir iade ve hak talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir..

12. Kiracı aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder,

a: Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

b: Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız, kırmızı ışık ihlali vb kural ihlalleri nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

c: Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda kaza tespit tutanagı eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal v.b. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür. Kiralanan araç ile gerek tek taraflı gerekse de çift taraflı trafik kazalarından iş bu sözleşmede belirtilen sigorta başvurusu için elzem evrakların kiralayan firmaya eksiksiz ve tam dolu olarak orjinal hallerinin 1gün içerisinde fiziken teslim edileceği kiracı tarafından kabul edilmiştir.

d: Kiracı tarafından araca gelebilecek zararlar ve 3. Şahıslara, araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi bütün zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek bütün sorumlulukları ve bütün sorumluluğun kiracının olduğunu okuduğunu ve kabul ettiğini ve yükümlülüklerin münhasıran kiracıya ait olacağını kabül ve taahhüt eder.

e: Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, lastik hasarı, jant hasarları Jant kapağı ve stepne kaybı Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve araç içi ekipman zarar görmesi Anahtar kaybı ve/veya kullanım kaynaklı anahtar zararları Sigorta kapsamına girmeyen her türlü hasar ve zarar, kiralanan araçta bulunan donanımsal/teknik ürün ve aksesuarların ( hava yastığı-teyp-silecek- paspas- depo kapağı vb. gibi ) kaybı zararı durumunda oluşan maliyetleri kiracı ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

13 . Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde kiralayan teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kiracı kabul beyan ve taahhüt eder.

14. Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:

a: Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde, alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımı da dahil- örneğin:0-0,30 promil arası) ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında, Motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık, hız denemeleri v.b.)

b: Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda, araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması, aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması, araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol, kötü yol ve arazi şartları(bataklık, arazi, dere yatağı v.b.) ve durumlarda kullanımı, aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması (Kiracı dışındaki şahıslar için önceden ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsilen sorumlu olacaktır.)

c: Kiracının aracı  Ülke sınırları dışına cıkarması

15. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur.

16. Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda, kiracı durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili kiralayan ofisine ulaştırmak durumundadır.

 

17. Kiracı veya herhangi bir yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi limitleri ile sigortalıdır. Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu akdedilmiş . maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya hakkına haizdir. Kiracı ayrıca kira süresi içinde kaza vukuunda kiralayanın ve kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır;

a. Kiracı;Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde, Araç ve/veya araçların yerinden oynatmadan olay yeri fotoğrafları geniş açıdan araçların plakaları görünecek şekilde çekilmesi

b. Kiracı; en yakın polis veya jandarm merkezine başvurarak kaza tespit tutanağı ile birlikte kaza raporu ve alkol raporunun alınması,

c. Kiracı; Tek taraflı veya birden fazla aracın karıştığı kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte trafik kaza raporu , alkol raporu , ehliyet , ruhsat, trafik sigorta poliçesi fotokopisi gibi belgelerin asıları veya tasdikli fotokobileri kaza tarihinden itibaren en geç bir(1) iş günü içerisinde tam ve eksiksiz olarak kiralayanın istediği servise teslim edilecektir.

d. Kiracı;Yabancı müşteriler için pasaport bilgileri, ülkeye giriş mührünün olduğu sayfanın resimleri ve ehliyet tercümesinin yapılarak kiralayana en geç 1 iş günü içerisinde tam ve eksiksiz olarak vermekle kiracı yükümlüdür

e.kiracı belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak bir(1) iş günü içerisinde  teslim etmek ile yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlayıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir.

18. Kiralayan aracı kiracıdan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir.

19. Kiralama süresinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama süresini tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracının, kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, kiralayanın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. Kiralayan Kiracının kiralama süresini uzatma talebini onaylamaz ise ve her halükarda işbu Sözleşme ’de belirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzere; Kiracı kiralama süresinin sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı kiralayanın  ofisine teslim edecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi işbu sözleşme koşulları ile bağlı kalacaktır. Kiracı, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI, kiralayana bahsedilen araç nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır, KİRACI vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kiracı ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

20. Kiralayan işbu Sözleşmeyi dilediği zaman kiracıya mail, faks, SMS yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir, kiracı da bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. .“Kiracı, işbu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

22. Taraflar; iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda kiralayanın belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

23. İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklar Türk kanunlarına göre ve Trabzon mahkeme ve icra dairelerince halledilecektir.

24. Bağımsız bir veri sorumlusu olarak hareket eden Kiralayan, bu kira sözleşmesi veya ilgili herhangi bir anlaşma veya hizmetle bağlantılı olarak toplanan Kiracı'ya ait kişisel verileri (ve herhangi bir yetkili sürücünün kişisel verilerini) (“Kiracı'nın Kişisel Verileri” veya “Kişisel Veriler”) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir ve aktarabilir:

a: Kiralama ilişkisi ve ticari ilişkiyi yönetmek, Kiracı ile iletişim kurmak veya kira sözleşmesiyle ilgili destek sağlamak için Kiracı'nın Kişisel Verilerini işlemek. Kiralayan bu amaç doğrultusunda Kiracı'nın Kişisel Verilerini (i) sözleşme gereği (ör: faturalandırma) veya (ii) talep edilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlama konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe)işler.

b: Kiracı'nın veya yetkili sürücünün Kiralayan ile ilişkisi çerçevesinde, herhangi bir olay sonucunda Kiracı'nın veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için birrisk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda, Kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili Kişisel Verilerini saklamak. Kiralayan, Kiracı'nın Kişisel Verilerini, çalışanlarını, diğer müşterilerini, mal varlığını ve kamuyu, güvenlik ve finansal risklerden koruma konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının- ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler.

c: Kiracı ve yetkili sürücü tarafından sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (Kiracı'nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları ve veri tabanları vasıtasıyla doğrulamak. Kiralayan, Kiracının Kişisel Verilerini bu kapsamda dolandırıcılığı önlemek konusundaki meşru menfaatleri gereği (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe)işler.

d: İlgili sigorta veri tabanlarına Kiracının veya herhangi bir ek yetkili sürücüsünün dahil olduğu kazaların detaylarını (Kiracı'nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) vermek. Kiralayan yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda bu amaç doğrultusunda Kiracı'nın Kişisel Verilerini işler.

e: Kiralama sırasında herhangi bir trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına Kiracı'nın Kişisel Verilerini temin etmek. Kiralayan, geçerli yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde Kiracı'nın Kişisel Verilerini bu amaçla işler.

f: Kiralayan, Kiracı'nın Kişisel Verilerini, ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişlere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara, (i) sözleşme gereği; (ii) yasal bir yükümlülüğe uygunluk gereği ve / veya; (iii) Kiralayanın alacaklarını tahsil etmek hususundaki meşrumenfaati çerçevesinde temin edebilir.

25. Kiralayan, Kiracı'nın Kişisel Verilerini (i) BETO Yazılım Data ServicesTR Ltd., (ii) Kiralayan, Inc. ve/veya ilgili iştiraklerden herhangi birine temin edebilir (birlikte “kiralayan”), ve şirketlerin hepsi bağımsız veri sorumlusu olarak işlev görecektir. (Ayrıntılar için lütfen https://www.nehirotokiralama.com adresinden kiralayanin Gizlilik Politikasına bakınız.) Kiracı'nın Kişisel Verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşılacaktır:

a: Kiralama ilişkisini ve ticari ilişkiyi yönetmek için Kiracı'nın Kişisel Verilerini işlemek; kira ilişkisiyle ilgili destek sağlanması için Kiracı ile iletişim kurulması. Kiralayan , bu amaçla Kiracı'nın Kişisel Verilerini (i) sözleşme gereği (ör: faturalandırma) veya (ii) talep edilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması konusundaki meşru men

b: Kiracı'nın veya yetkili sürücünün kiralayan ile ilişkisi çerçevesinde herhangi bir olay sonucunda kiralayan 'nin, Kiracı'nın veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda, Kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili Kişisel Verilerini saklamak. Kiralayan  , Kiracı'nın Kişisel Verilerini, çalışanlarını, diğer müşterilerini, mal varlığını ve kamuyu, güvenlik ve finansal risklerden koruma konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının- ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler.

c: Telefon aracılığıyla müşteri memnuniyeti anketlerini yürütmek için Kiracı'nın Kişisel Verilerinin işlenmesi; Kiralayan , Kiracı'nın Kişisel Verilerinin bu kapsamda işlenmesini, Kiracı'nın açık rızasına dayanarak gerçekleştirmektedir.

d: Kiralayan tarafından Kiracı'nın ilgileneceğini düşündüğü benzer ürünler veya hizmetler hakkında Kiracıya pazarlamaya ilişkin iletilerin (örneğin e-posta veya elektronik iletişim yoluyla) gönderilmesi; Bu amaç, Kiralayan sitelerinde, seçilmiş ortak sitelerde ve sosyal ağlarda hedefli reklamların sağlanmasını içerebilir. Kiralayan Kiracının Kişisel Verilerini pazarlama stratejisi yürütmek amacıyla meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının- ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe)işler. Ancak Kiralayan , gerekli olması halinde Kiracı'nın onayını talep edecektir

e: Gelecekte müşteri olabilecek diğer kişilere daha iyi müşteri hizmetleri, ürünler, özellikler, işlevler sunmak amacıyla, Kiralayan ve ek yetkili sürücü hakkında ürün ve hizmet kullanımına istatistik tutulması ve analiz yapılması (ilişkin anonim veri işlenmesi dahil olmak üzere) Kiralayan , alınan kişisel verilerin işlenmesinde sorumludur. Kiralayan 'ın veri aktarımı uyumluluğuna ilişkin veya Kiracı'nın Kiralaya 'nin Kiracı memnuniyetine hitap etmediğine ilişkin çözülmemiş bir gizlilik veya veri kullanımı endişesi varsa, Kiralaya 'nin üçüncü taraf uyuşmazlık çözüm sağlayıcısıyla nasıl iletişim kuracağınıza ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kiralayan 'nin Gizlilik Politikasını inceleyiniz.

26. Kiralayan , Kiracı'nın Kişisel Verilerini ticari olarak makul süreler boyunca veya ilgili kanun ve politikalara uygun olarak saklar. Belirli bir amaç için toplanan bilgiler sadece bu amaç için kullanılacaktır ve makul bir süre sonra, bu amaç yerine getirildiğinde aktif olarak depolanmayacaktır. Bununla birlikte, aktif olmayan veriler istatistiksel, pazarlama, arşivleme ve diğer analitik amaçlar için kullanılmaya devam edebilir.

27. İlgili kanunlarda tanınan haklarla sınırlı olmak üzere, Kiracı'nın hakları şu şekildedir: (i) kişisel verilerine erişim sağlamak (yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilen bir biçimde dahil olmak üzere); (ii) kişisel verilerinin düzeltilmesini istemek (yanlış veya eksik olduğu durumlarda) (iii) Kiralayan veya kiralayan in kişisel verileri işlemeye yönelik meşru menfaatlerinin (veya diğer dayanakların) ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini istemek; (iv) kişisel verilerinin kısıtlanmasını istemek (v) belirli durumlarda Kiralayanın veya kiralayan in kişisel verilerini işlemesine itiraz etmek; ve (vi)ilgili denetleyici otoriteye şikâyette bulunmak.

28. Kiracı'nın Kişisel Verilerinin yukarıdaki kullanımına ilişkin herhangi bir sorusu olması halinde, ilk olarak Kiralayan ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

29. Araç, üreticisi ("OEM") tarafından bağımsız olarak kontrol edilen (i) acil durum bildirme işlevleri ("eCall Sistemi") ve (ii) telematik sistemleri ve bilgi-eğlence ("Telematik Sistemleri") ile donatılmış olabilir. eCall Sistemi, Acil durumlarda Kiracı ve yolcularının uygun yardımı almasını sağlamak için sağlanmaktadır. Araç'ın potansiyel olarak veya gerçekten kaybedildiği veya çalındığı bildirilmişse, Kiralayan ilgili OEM'den gerekli Telematik Sistemlerine erişim talebinde bulunacaktır. Sistem ve hizmet sınırlamaları, garanti hariç tutmaları, sorumluluk sınırlamaları, kullanım açıklamaları, bilgilerin açıklanması ve saklanması, Kiracı'nın bireysel hakları ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki herhangi bir veri transferini içerebilecek geçerli gizlilik açıklamasının yanı sıra OEM'lerin iletişim bilgileri de OEM'in web sitelerinde bulunabilir veya araç gösterge panosundan alınabilir. Kiracı Araç'ta herhangi bir uydu, navigasyon veya bilgi-eğlence sistemi kullandığında, kullanımının sonucunda sistemde saklanan herhangi bir bilgiden kendisi sorumludur. Bu bilgilerin gizliliğini Kiralayan garanti etmez. Araç'ı Kiralayan'a iade etmeden önce Kiracı'nın bu bilgileri silmesi gerekmektedir. Kiracı bu bilgileri silmezse, Araç'ın bir sonraki kullanıcıları bu bilgilere erişebilecektir

30. Yabancı ehliyet ile araç kiralama; Kiralama yapacak olan Türk vatandaşları dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarının yalnızca aşağıdaki şart ve koşullarda mümkün olduğunu bilir ve kabul eder:

a: Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir. Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış sürücü belgelerinin Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur. Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

b: Kiralama yapacak olan yabancı ülke vatandaşları ise dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarının aşağıdaki şart ve koşullarda mümkün olduğunu bilir ve kabul eder: Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir. Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

c: Yabancı ehliyetlerde, ehliyet veriliş tarihi ve müşterinin ismi latin alfabesi ile yazıldıysa ve okunabiliyorsa araç kiralaması gerçekleştirilebilir. Eğer Latin alfabesi ile yazılmamış ise noter onaylı tercüme beyan etmesi gerekir.

d: İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

e: Müracaat herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yapılabilir.

f: Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

g: Sürücü belgesi alacaklarda, 2918 sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen eğitim ve sınav şartı hariç, aynı maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları aynen aranır. Ancak ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere diplomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanları esas alınır.

h: Gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı veya dış temsilciliklerimiz aracılığıyla sürücü belgesinin doğruluğu hakkında inceleme ve araştırma yapılabilir.

i: Geçici olarak alınmış olan yabancı sürücü belgeleri değiştirilmez.

j: Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili bir anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmez.

k: Türk vatandaşlarının Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir.

l: Yabancıların Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları motorlu bisiklet (moped), motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi veya otomobil cinsi araçları kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri karşılığı olan ülkemiz sürücü belgeleriyle, diğer araç cinslerini kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri ise ülkemiz B sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir, ancak bu araçları römork takarak kullanma yetkisi olanların belgeleri ülkemiz BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Bunların dışındaki sınıf sürücü belgelerinin talep edilmesi halinde eğitim ve sınav şartı da aranır.

m: Dış ülkelerden sürücü belgesi almış kişilerin ülkemizde farklı bir sınıf sürücü belgesi alabilmeleri için dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgesini ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmüş olmaları zorunludur.

n: Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili ülkeye gönderilir

o: Dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgeleri ile bu maddede belirtilen şartları sağlamadan araç kullananlar hakkında 2918 sayılı Kanunun 39. maddesine istinaden işlem yapılır.

 

p: Araç kiralama işlemi yapan kiracının ister T.C. Türk vatandaşı isterse yabancı vatandaş olması durumu fark etmeksizin yukarıda ayrıntılı belirtilen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve ihlali halinde, kiracı kiraya verenin hiçbir nam ve ad altında sorumluluğunun olmadığını kabul etmiştir. Kiracı tarafından yükümlülüğünün yerine getirilmemesinde kastı aranmaksızın 3. Kişilere ya da kiraya verene verdiği maddi ve manevi her türlü zarar ve ziyandan sorumludur. Bu hususu kiracı kabul etmiştir. Ez cümle ile 3. kişilere verilen zarar sonucu kiraya verenin katlanmak zorunda kalacağı bedellerinden kendisi tarafından ödeneceğini işbu kabul beyanına dahil etmiştir

31. Kiralayan, araç kiralama yapmış olduğum araç kiralama ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ve kira başlangıcında öngörülmeyen, kira süresinin uzatılması ve buna bağlı güvenceler, aracın öngörülen istasyon dışında bir diğerine teslim edilmesi, benzinin alındığından daha az seviyede iade edilmesi ve araçta kiralama süresi içinde kullanım hatasından dolayı oluşan arıza,maddi zararlar ve hasarlar, tatbik edilecek her türlü HGS geçişleri, kaçak köprü geçişleri, özel oto yol geçişleri,KGM geçişleri,trafik cezası ile bunların bildirilmemesi durumundan oluşacak gecikme cezaları, güvence kapsamı dışında kalan, polis raporu alınmamış ve %100 kusurlu hasar durumlarında ek olarak sözleşmesinde olan şartlar çerçevesinde meydana gelebilecek her türlü ilave masraf veya bedellerin yazılı kredi kartımdan tahsil edilmesini onaylıyorum.

32. İş bu kira sözleşmesi 32 maddeden ibaret olup, Kiracı sözleşmenin tüm şartlarını okuyup anladığını kabul ve beyan eder.

 

 

 

 

© 2023 | Nehir Tescilli Markasıdır.